Het doel van het scholenproject is kinderen ervan bewust te maken dat zij deel uitmaken van een maatschappij waarin verschillende mensen leven. Ook mensen met een (lichamelijke) beperking. Wij laten de kinderen zien dat deze mensen sommige dingen niet kunnen. Of dingen op een andere manier doen, een hulpmiddel gebruiken of hulp krijgen van iemand anders. Wij leren hen rekening te houden met deze groep mensen. Een aantal vrijwilligers van de Gehandicaptenraad geeft gastlessen over ‘leven met een beperking’ aan leerlingen van groep acht van de basisscholen in Hendrik-Ido-Ambacht. De lessen vinden plaats op woensdagochtend.

De les
Na een korte introductie kijken de leerlingen naar twee films over kinderen met een lichamelijke beperking die een reguliere school bezoeken. Daarna gaan zij in groepjes van twee langs een opdrachtenparcours. Hier zijn situaties uit het dagelijks leven nagebootst die voor mensen met een beperking een belemmering opleveren. Ze leggen onder andere een parcours af in een rolstoel, proberen geblinddoekt met een taststok de weg te vinden of een broek aan te trekken met een spalk om een been. Daarna volgt een klassikaal gesprek over de opdrachten en kunnen de leerlingen vragen stellen.

Informatie
Scholen die gebruik willen maken van deze voorlichtingsactiviteit of mensen die belangstelling hebben om als vrijwilliger deel te nemen aan dit scholenproject kunnen ons mailen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..