Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Via 'Thema' en 'Zorg en welzijn' kunt u doorklikken naar de gemeentelijke site voor gehandicapten.

Drechthopper
De ‘Drechthoppper’ biedt regionaal vervoer in het Drechtstedengebied voor gehandicapten met een Wmo-indicatie of ouderen die 75 jaar of ouder zijn.

De Blijeborgh
Zorgorganisatie De Blije Borgh heeft een uitgebreid aanbod aan diensten op het gebied van wonen, zorg, diensten en ontspanning.

Aafje
Bij Aafje kunt u terecht voor thuiszorg, huizen en zorghotels.

Ambachtzorg
Ambachtzorg is een kleine thuiszorginstelling waar u terecht kunt voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en huishoudelijke hulp.

van den Dool
Van den Dool biedt thuiszorg, begeleiding en aanvullende diensten.

Agatos
Agathos thuiszorg is een christelijke thuiszorgorganisatie op reformatorische grondslag. De organisatie biedt diverse vormen van thuiszorg, variërend van huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, verpleging en palliatieve zorg tot begeleiding bij psychosociale problemen en opvoedproblemen.

Wmo
De Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden adviseert de Drechtraad en de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) over de maatwerkvoorzieningen in de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor de Drechtsteden Alblasserdam, Dordrecht,  Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. De raad geeft advies bij beleidsvorming van en de uitvoering van maatwerkvoorzieningen in de Wmo en monitort de uitwerking van de wet voor de maatwerkvoorzieningen. Maatwerkvoorzieningen zijn huishoudelijke hulp, dagbesteding en hulpmiddelen zoals scootmobielen.

Zorgbelang Zuid-Holland Zuid Midden
Zorgbelang Zuid-Holland Zuid Midden zet zich in voor zorgvragers in de regio: mensen die gebruik maken van de gezondheidszorg of aanverwante maatschappelijke dienstverlening.

Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie
Ango is een algemene landelijke organisatie van, voor en door mensen met een functiebeperking.

Mee Nederland
Mee Nederland (voorheen Vereniging Somma). Mee is er voor alle mensen met een beperking en kan u terzijde staan bij vragen op het gebied van onderwijs wonen, werken, sociale voorzieningen, inkomen, vervoer en vrije tijd.

Valys
Valys biedt bovenregionaal taxivervoer. Met Valys kunt u een reis boeken van deur tot deur, of als aanvulling op uw reis met het openbaar vervoer. Deze vervoersvoorziening is gekoppeld aan de Drechthopper-pas.

Mezzo
Mezzo is de landelijke vereniging voor mantelzorgers. Mantelzorgers zorgen voor een chronische zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn geen professionele zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen.

‘Makkers Unlimited’
Dit Youtube-kanaal  helpt mensen en groepen om met ludieke acties ongelijke behandeling van mensen met beperkingen in de eigen omgeving aan de kaak te stellen.

Regelhulp
Deze website biedt hulp door stap voor stap informatie te geven over hoe u hulp kunt regelen in specifieke situaties. Vooral voor mensen die onbekend zijn met regelingen en mogelijkheden is dit een uitkomst. Regelhulp is een soort routeplanner (webloket) voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Regelhulp geeft een overzicht van zorg, hulp en financiële ondersteuning. Het gaat om voorzieningen en ondersteuning van verschillende organisaties, zoals de gemeente, het CIZ, UWV en UWV WERKbedrijf. U kunt in Regelhulp voorzieningen aanvragen of u aanmelden voor een gesprek over ondersteuning. Met één formulier, bij verschillende instanties tegelijk.