De gemeente heeft op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de taak om inwoners met een lichamelijke beperking geschikte voorzieningen te verstrekken. De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) voert deze wet uit voor de zes Drechtsteden. De voorzieningen moeten ervoor zorgen dat deze mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren. Daarbij gaat het onder andere om de volgende voorzieningen:

Woonvoorziening:
Een woonvoorziening is een tegemoetkoming in de kosten van aanpassingen aan de woning. Bij aanpassingen kunt u bijvoorbeeld denken aan een traplift, een douchezitje of het geheel rolstoelvriendelijk maken van een woning (bijvoorbeeld drempels weghalen, deuren verbreden of het aanrecht aanpassen voor bijvoorbeeld een rolstoelgebruiker). Daarbij kijkt de gemeente ook of verhuizen naar een aangepaste woning niet beter of goedkoper is.

Vervoersvoorziening
Een vervoersvoorziening is in principe het toekennen van een vervoerspas voor het gebruik van het regionaal gehandicaptenvervoer ‘De Drechthopper’. Als het gebruik van ‘De Drechthopper’ om medische redenen niet mogelijk is, kan de gemeente de meerkosten toekennen die voor het vervoer van iemand met een lichamelijke beperking noodzakelijk zijn. Dit kan in de vorm van een taxikostenvergoeding of een vergoeding voor het gebruik van een eigen auto. Het toekennen van een scootmobiel of aangepaste (driewiel)fiets valt ook onder deze voorziening.

Rolstoelvoorzieining
Een rolstoelvoorziening is het in bruikleen verstrekken van een rolstoel. Het kan gaan om een een handbewogen rolstoel, een duwrolstoel of een elektrisch voortbewogen rolstoel.

Huishoudelijke ondersteuning
Een belangrijke voorziening vanuit de SDD is de Huishoudelijke Ondersteuning. Wanneer u een indicatie heeft van de SDD, kunt u zelf een keuze maken tussen de verschillende zorgaanbieders. De zorgaanbieder van uw keuze stelt samen met u een ondersteuningsplan op.

Eigen bijdrage
Voor alle voorzieningen geldt een eigen bijdrage afhankelijk van uw inkomen en een deel van uw vermogen. Voor de aanvraag van een rolstoelvoorziening geldt géén eigen bijdrage. Op de website van het CAK kunt u de eigen bijdrage berekenen.