Commissie Scholenproject
Deze commissie houdt zich bezig met voorlichting ‘Leven met een beperking’ op basisscholen in Hendrik-Ido-Ambacht, het Scholenproject. Het doel van dit project is om kinderen ervan bewust te maken dat zij deel uitmaken van een maatschappij waarin allerlei mensen leven, ook mensen met een handicap.

Lees meer over het scholenproject

Commissie Toegankelijkheid
De commissie Toegankelijkheid zet zich in om de toegankelijkheid in Hendrik-Ido-Ambacht te verbeteren. Toegankelijkheid gaat over in hoeverre mensen met een beperking toegang hebben tot gebouwen en voorzieningen. Is het gebouw bereikbaar met een rolstoel, rollator of scootmobiel? Kun je als je binnen bent in de gewenste ruimte komen? Of gebruik maken van het toilet? Hellingen mogen niet te hoog zijn. Sloten in een deur moeten goed bereikbaar zijn voor iemand in een rolstoel. Toegankelijkheid gaat om hele praktische zaken. De Gehandicaptenraad houdt zich dagelijks bezig met knelpunten op het gebied van toegankelijkheid. Zo maken we foto’s van lastige of gevaarlijke situaties en bespreken we deze in ons regulier overleg met de gemeente. De gemeente betrekt ons bij nieuwe projecten. Daarnaast overleggen wij met woningbouwcorporaties en winkeliersverenigingen om te proberen de toe- en doorgankelijk in onze gemeente zo goed mogelijk te maken. Hendrik-Ido-Ambacht moet ook toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Daar maakt deze commissie zich hard voor.

Commissie Wmo
De commissie Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) houdt zich bezig met de effecten van de veranderingen die in 2015 zijn doorgevoerd. Een belangrijk thema hierbij is dat hulpbehoevende gehandicapte patiënten langer thuis moeten blijven. Dit verhoogt de druk op mantelzorgers, zorgverleners, woningaanpassingen en de algemene voorzieningen. Deze commissie houdt alle ontwikkelingen in de gaten en stelt zaken aan de orde bij de betreffende instanties. Twee leden van de commissie hebben zitting in de lokale Wmo-adviesraad waar zij regelmatig onderwerpen vanuit de commissie aankaarten. Ook heeft één lid zitting in de Regionale Wmo-adviesraad. Hier gaat het over de omslag van de nieuwe wetgeving Wmo 2015 naar de Sociale Dienst Drechtsteden.

Lees meer over de Wet maatschappelijke ondersteuning