Het doel van de Gehandicaptenraad is mensen met een lichamelijke beperking te helpen. Dat doen we door te adviseren en door te verwijzen naar de juiste instanties. Ondervindt u problemen omdat u een lichamelijke beperking heeft? Neem dan contact met ons op. Wij doen ons best u verder te helpen.

Verder zetten wij ons met verschillende projecten in om meer begrip te krijgen voor mensen met een lichamelijke beperking. En proberen wij Hendrik-Ido-Ambacht zo toegankelijk mogelijk te maken. Wij overleggen met de gemeente en andere relevante partijen over problemen en mogelijke oplossingen.

Wij dromen van een maatschappij waaraan iedereen op een gelijkwaardige manier kan deelnemen. Daar maken wij ons sterk voor.